AFTALER VED LEJE


for selskabslokalet på Ordrupvej 45 b, 4540.


GENERELT:

Lejer skal være over 18 år.

Efter aftale med udlejer, udleveres nøglen når lejemålet starter. nøglen efterlades i postkassen ved slutning af lejemålet.

Lejer aflæser selv strøm på måleren i køkkenet, ved lejemålets start og slut. Efterlad sedlen på køkkenbordet ved slut

(Hvis det er koldt og der skal varme på inden lejemålets begyndelse, har vi aflæst el-måleren når varmen tændes.)


Lejer har ret til at benytte festlokalet, parkeringspladsen som støder op til, samt den del af haven der ikke er markeret privat. 

Lejer og lejers gæster må kun benytte P- pladsen i lejeperioden

Der må ikke gåes tur på markerne, ad ejendommens veje eller stier.  


KØKKEN:

Køkkenet kan bruges til anretning af mad leveret udefra eller medbragt mad. Der er ikke faciliteter til fremstilling af mad.


HVAD SKAL DU SELV SØRGE FOR?  

Lejer sørger selv for duge.  (De kan lejes)


VI SØRGER FOR:

håndklæder, viskestykker, karklude.

Toiletpapir og håndsæbe. 

Desuden store skraldesække. (der sidder én når man ankommer).  


(Hvis der er efterladt ting fra tidligere lejemål, kan disse frit benyttes, sæbe, servietter, lys mv)


AFLEVERING, OPRYDNING & SKRALD:

Al papemballage, flasker/dåser m.m., samt køkkenaffald sørger lejer for at bortskaffe på lovlig vis.

Såfremt lejer ønsker at benytte udlejers affaldscontainer, kan dette ske mod at betale 200 kroner for tømning. (Udlejer pålægges ekstra afgift for ekstra affald)

Pant må gerne efterlades gratis. 


Festlokalet skal være ryddeligt og service afleveres i rengjort stand, og alt brugt inventar og service skal ved afleveringen være sat på plads senest næste dag kl. 13.00. 


Bestik skal aftørres med et viskestykke, før det anbringes i kasserne i skabene


MUSIK?

Der lejes ikke ud til ungdomsfester og andre vilde fester hvor der er højlydt snak, stor aktivitet og høj musik.

Højtaler må kun bruges med moderat styrke og skal bruges indenfor.

Man skal ikke kunne høre højlydt musik eller larm/råben fra bygningen hvis man befinder sig i nærheden. 


FOR AT PASSE PÅ TINGENE:

Det er ikke tilladt at ryge i det lejede, og det er ikke tilladt at stå på bordene.

Stolene indenfor må ikke tages med udenfor.


PAS PÅ VANDET:

Færdsel på arealet og i haven er under egen ansvar. særlig opmærksomhed rettes på vandhul og børn samt vandhul og påvirkede mennesker. SKADER OG UHELD:

Hvis der skulle være sket skade på ting i Stalden, dækkes udgifterne til dette af depositummet. Ved eventuelle større skader, (ex. smadret højttaler eller håndvask) opgøres skadens størrelse efterfølgende, og betales af lejer.


OVERNATNING I TELTE:

Skal ske i fred og fordragelighed og uden unødig larm. Det lejede festlokales badeværelse og køkken bruges. 


HAVEMØBLER:

Der forefindes flere hvide bænke omkring Stalden hele året. Forår, sommer og efterår desuden sorte stole og små sorte cafe´borde. Disse kan frit benyttes i haven og flyttes rundt, men skal sættes tilbage ved lejemålets afslutning.


VED AFLYSNING:

I op til 6 uger inden lejemålets start, kan aftalen fra lejers side, frit aflyses eller flyttes.Udlejer kan opsige kontrakten ved force majeure, pandemi, krig, sygdom mv, eller hvis ejendommen skifter ejer.